17 January, 2013

BTC phần II: QB và câu chuyện Kinh tế

Tuy tập 2 của BTC có tiêu đề là Quyền Bính, nhưng tôi muốn đề cập tới nội dung của việc sử dụng quyền lực chính trị ấy hơn: dĩ nhiên đó là câu chuyện Kinh tế.

Câu chuyện suy cho cùng là một trận chiến giữa mở hay không mở. Một bên cố nắm giữ lấy ý thức hệ CS và tiêu biểu thể hiện ở tư liệu sản xuất như đất đai, và về sau khi buộc mở cửa ít nhiều rồi thì muốn cầm quyền bằng các doanh nghiệp nhà nước và vẫn không chịu tư hữu toàn bộ đất đai. Bên này tạm gọi là bên hữu gồm các nhân vật như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Bên còn lại, bên tả, thì yêu cầu tha thiết đổi mới, thị trường hóa nền kinh tế, giao thương với nhiều nước hơn trong khu vực và thế giới, đòi sửa đổi các luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tiêu biểu bên tả là Võ Văn Kiệt, và tiếp nối là Phan Văn Khải.


14 January, 2013

BTC Phần I: GP - HĐ

Review chung về cuốn sách ở đây. Bài viết này lại là những cảm nhận lăng nhăng của tôi về một vài chi tiết trong cuốn sách.

Tôi không dám kỳ vọng nhiều về cuốn sách. 400 trang sách x 2 quyển, liệu có thể xoay toàn bộ đất nước xuyên suốt 30 năm không? Mà khi nói về 30 năm ta đâu phải chỉ nói về mỗi chúng? Cần phải có hiểu biết về cả trăm năm trước đó. Thế nhưng ngoại trừ chương đầu tôi thấy khá rối rắm khi nói về các lực lượng quân sự, các tiểu đoàn trung đoàn sư đoàn và các tên riêng ra, thì dần tôi cảm thấy khá thoải mái với cách trình bày thông tin của BTC. Khá ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, và đôi khi là rất cảm động nữa.