21 December, 2013

Sử (P1)

Nửa năm không viết blog. Thế mà quay lại nghía vẫn thấy có người đọc. Ái ngại quá.

Nửa năm trôi qua có tỉ thứ diễn ra trong đầu, nhưng ngại đặt bút xuống. Viết là một việc quá đỗi vất vả, mà tôi không có năng khiếu, cũng chả đủ đam mê. Nhưng mà tiếc thật. Bởi có nhiều thứ học được, và tôi muốn chia sẻ. Thôi, từ giờ phải cố chăm lên mới được.Dạo gần đây tôi có đang đọc một cuốn sử về Việt Nam, viết bởi Keith W. Taylor, là một giáo sư trong khoa Châu Á học của trường Cornell, Mỹ. (Cornell là một học viện hàng đầu trong nghiên cứu về châu Á, nhất là sử Đông Nam Á). Sách có tên "A History of the Vietnamese," tạm dịch là "Một câu chuyện sử về người Việt."

Nói vậy tôi muốn đề ra hai tính chất của cuốn sách. Thứ nhất, sách được viết bởi học giả, theo tôi, có thể nói là có uy tín, đáng tin cậy. Thứ hai, cuốn sách chỉ là "Một câu chuyện sử" (A History). Nó không ám chỉ rằng mình là cách duy nhất tiếp cận và hiểu quá khứ của người Việt.

Bài viết lần này chưa bàn tới cuốn sách này nói gì vậy. Tôi chỉ muốn đi vào hai tính chất nêu trên.