16 March, 2013

Hà Lan - Phần 2

Như đã nói ở phần trước, Hà Lan được biết đến là một nước rất... thoải mái. Bạn bè tôi cũng gạ ngay tôi lên Amsterdam nhớ đi qua phố đèn đỏ, và nếu được thì thử loại thuốc nào đó cho biết. Gớm, tôi nhát bỏ xừ, nhưng ừ thì cũng đúng? Kiếm đâu ra cái nước hợp pháp hóa mại dâm, hợp pháp hóa sử dụng thuốc phiện (dù là loại nhẹ), hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính (đầu tiên trên thế giới) như thế này?

Thật là lý tưởng. Hà Lan là một nước tư bản từ rất sớm, phát triển mạnh thế kỷ 16 và thì thăng hoa vào thế kỷ 17 nhờ thương mại buôn bán. Chiến tranh tôn giáo thất bại ở đâu, chứ ở Hà Lan thì nó đánh bật Tây Ban Nha và thế là Hà Lan bỗng trở thành một nước cộng hòa. Người ta cho rằng chính nhờ Calvinism mà kinh tế của Hà Lan mới càng đi lên, hay nói đúng hơn là cái tư tưởng khoan dung (tolerance) được áp dụng vào với tôn giáo và rồi thì mở rộng ra tới nhiều mặt của xã hội nên đất nước này mới thoáng, mới cởi mở thế. Một đất nước sẵn sàng chấp nhận các khác biệt, về tư tưởng, về giới tính, về văn hóa, về sắc tộc, v.v.

Có phải vậy?