12 December, 2014

Đấu tranh nữ quyền

Lại nói tới cách đây vài năm, cứ nghe thấy các nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền, tôi cảm thấy có phần e dè sợ hãi. Thử nghĩ thế này, khi đang nói chuyện bông đùa đâu đâu, tự nhiên một người nhảy bổ ra đề nghị bạn nghĩ cho kỹ lại những gì bạn đang nói: tại sao lại dùng từ "bị" trong khi nói về người gay? Tại sao lại nói một đứa tính cách tởm lợm đáng coi thường là tính như "đàn bà"? Tại sao đàn ông kiếm nhiều tiền hơn thì được, quan hệ với nhiều người thì được, mà phụ nữ như thế thì lại bị ghét? V.v.