10 January, 2015

Chiến tranh và hòa bình

Gần như một câu hỏi luôn được đề ra sau mỗi bài học lịch sử về chiến tranh:

"Được và mất?"

Được và mất về mặt kinh tế và về nhân sinh là dễ thấy nhất. Nhưng tôi thấy một điểm hay nhất của mỗi cuộc chiến là cái không khí cộng đồng, một cái identity rõ ràng, một tình ái quốc được đẩy lên, nhân lên gấp bội. Trong khi trước đấy có lẽ là chả có gì.