12 November, 2015

Vô tâm

Đang ngồi lướt mạng xem các công trình kiến trúc tham dự vào World Architecture Festival và thấy đẹp phát điên muốn share với một đứa bạn, thế là tôi lục cục nhảy vào fb của nó và pết link. Nhân lúc đó nhìn thấy bài viết này: Tương lai nào cho Việt Nam với chính thể hiện nay? - Anh Lãng. Chắc anh này có blog khác ngoài fb nhưng tôi lười tìm lắm. Các bạn có thể nhảy vô đọc qua.
 

Tôi đọc không kỹ lắm nhưng đại loại là một bài viết to lớn phân tích tình hình chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam, mối quan hệ với Tàu, vấn đề về phát triển. Một bài viết thể hiện tấm lòng đau đáu của người viết, sự nhức nhối và bức bối thường thấy cùng với lũ lượt vô số nhận xét ủng hộ, tha thiết chân thành. Nhảy vô wall, thấy tôi có nhiều bạn chung với tác giả.

Ngẩn người một tí. Có vài điều muốn chia sẻ.